Ubicación
JiS - Sistema d’apertura mitjançant teclat / Targeta de proximitat