Ubicación
JiS - Sèrie 1400 radial
Sèrie adequada per perfileria estreta d’alumini o PVC només 16,5 mm d’amplada. Opció de pestell radial (RF)